Polski Ład wprowadza strategiczne działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, oferując ulgi podatkowe dla właścicieli oraz współwłaścicieli zabytków. Zarówno członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jak i indywidualni właściciele nieruchomości mogą skorzystać z tych preferencji.

Ulga na zabytki jest dostępna dla obu grup właścicieli. W przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, uprawnienie do ulgi uzyskuje się już przy wpłacie na fundusz remontowy. Indywidualni właściciele mogą korzystać z ulgi, o ile posiadają faktury dokumentujące wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane.

Ulga pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na prace związane z zabytkiem, a także wydatków na nabycie zabytków, z limitem odliczeń nie przekraczającym 500 000 zł. Korzystać z niej mogą podatnicy PIT, opłacający podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wydatki uprawniające do ulgi: Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych mogą odliczać wydatki na:

  • Wpłaty na fundusz remontowy,
  • Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
  • Odpłatne nabycie zabytku nieruchomego.

W przypadku funduszu remontowego, podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku i posiadać dowód wpłaty. Dla wydatków na prace konserwatorskie i restauratorskie wymagane jest posiadanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zaleceń konserwatorskich oraz fakturę od podatnika VAT.

Źródło: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024