W ramach działań modernizacyjnych polskiego systemu podatkowego, Ministerstwo Finansów ogłosiło start konsultacji publicznych odnośnie ustawy implementującej e-fakturę jako dominujący sposób rozliczeń. Jest to kontynuacja procesu wprowadzania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w kraju.

Od początku 2022, polscy przedsiębiorcy mają opcję wyboru KSeF, przygotowując się do przyszłego, obowiązkowego systemu przewidzianego na rok 2024. Po uzyskaniu zgody Unii Europejskiej, Polska dołączyła do grona państw, jak Włochy czy Francja, uprawnionych do stosowania obowiązkowych e-faktur w transakcjach B2B.

Magdalena Rzeczkowska, minister finansów, podkreśla znaczenie szybkiego dostępu do informacji w obecnym świecie gospodarki. E-faktura, jako nowoczesne rozwiązanie, wprowadza real-time raportowanie, odpowiadając na wyzwania współczesności.

Oprócz uszczelnienia systemu podatkowego, e-faktura przynosi szereg korzyści dla podatników i gospodarki. Zalicza się do nich szybszy zwrot VAT, łatwiejsze korygowanie faktur, eliminację potrzeby wystawiania duplikatów oraz uproszczenie obowiązków podatkowych i sprawozdawczych.

Wprowadzenie ujednoliconego wzorca faktury pozwoli na automatyzację procesów oraz cyfryzację obiegu dokumentów. Dodatkowo, Ministerstwo Finansów zapewnia przechowywanie i archiwizację e-faktur przez 10 lat, co generuje oszczędności dla przedsiębiorstw.

KSeF charakteryzuje się również wysokim poziomem bezpieczeństwa. System, utrzymywany przez Centrum Informatyki Resortu Finansów, podlega regularnym testom i jest zabezpieczony najnowocześniejszymi metodami szyfrowania.

Aby ułatwić adaptację do nowego systemu, Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatne narzędzia, w tym Aplikację Podatnika KSeF oraz e-mikrofirmę, które umożliwiają zarządzanie procesem fakturowania. Wkrótce pojawi się także aplikacja mobilna KSeF, dedykowana przedsiębiorcom pracującym w terenie.

Konsultacje publiczne projektu ustawy oraz struktur logicznych e-Faktury i FA_RR trwają do końca grudnia 2022. Wszelkie uwagi i opinie można przesyłać na wskazane adresy email Ministerstwa Finansów.

Źródło: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024